យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

Assembley

រដ្ឋសភា PCB

pcbcp1

ចេញសំណាករហ័ស

ខ្សែពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប្រទេសស្វីសផលិត SMT ហើយយើងគ្រាន់តែត្រូវការរយៈពេលបួនម៉ោងនៃការធ្វើឱ្យគំរូ។

pcbcp1

ភ្នាក់ងារដំណើរ

យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការទិញវត្ថុធាតុដើមដំណើរការនិងធានាបាននូវគុណភាពដោយមាន 9 ដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តគុណភាព

pcbcp1

ផលិតផលជាច្រើន

ដំណើរការដោយមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់បំណះសម្រាប់ផលិតផលរថយន្តផលិតផលគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម, ផលិតផលយោធាល

ដំណើរ Manufa CturingWhatsApp Online Chat !