நாம் உலக 1983 இருந்து வளர்ந்து உதவ

Assembley

பிசிபி சட்டமன்ற

pcbcp1

மாதிரி வேகமாக அவுட்

சுவிச்சர்லாந்து இருந்து முழு தானியங்கி திருமதி தயாரிப்பு வரி, மற்றும் நாம் மாதிரி செய்யும் நான்கு மணி நேரம் தேவை.

pcbcp1

முகவர் புரோசஸ்ஸிங்

நாங்கள் உங்களுக்கு மூலப்பொருட்கள், செயல்முறை வாங்க உதவி மற்றும் தரமான சோதனை 9 செயல்முறைகள் தர உறுதி முடியும்

pcbcp1

பல தயாரிப்புகள்

ஆட்டோமொபைல் பொருட்கள், தொழிற்துறைக் கட்டுப்பாடுகள் பொருட்கள், இராணுவ பொருட்கள் முதலியன உயர் துல்லியமான பேட்ச் செயலாக்க

Manufa Cturing செயல்கள்WhatsApp Online Chat !