Chúng tôi giúp thế giới ngày càng tăng kể từ năm 1983

Sau bao lâu thì chu kỳ SMT báo giá cho nhà nước?

SMT nhà sản xuất chip có thể không nhanh chóng trích dẫn là việc xem xét đầu tiên của khách hàng, Jingbang nhận được đa số khách hàng thường tồn tại vấn đề là khi trích dẫn có thể được xử lý khi xử lý bản vá, khi có thể cho tôi?

Jingbang nói với mọi người: Thứ nhất, nó đã nhận được thông tin báo giá của khách hàng, và sau đó tiến hành rà soát dữ liệu, và khách hàng xác nhận rằng không có vấn đề để gửi đến mua sắm để thực hiện một ngoặc kép. Giá mua được dựa trên các dữ liệu sản xuất và giá cả nói chung là 1-4 ngày. Chu kỳ báo giá cho khách hàng nói chung yêu cầu SMT vá dịch vụ một cửa là trong vòng 4 ngày. Độc thân đơn giản có dấu ngoặc kép SMT vá tác dụng rất nhanh, 2 giờ phản ứng nhanh.

20180427134939_1361

 


post time: Apr-27-2018

WhatsApp Online Chat !